Anpassa funktionen Återställ fönster

Anpassa funktionen Återställ fönster

I OS X Lion finns en ny funktion som återställer öppna program efter att man har startat om.
Funktionen kan vara bra ibland, men känns för vissa helt onödig.

Så här ser funktionen ut.

Om du tillhör dem som tycker att det mest är irriterande, så är funktionen enkel att slå av!
Gå bara in under Systeminställningar-Allmänt och slå av funktionen (“System Preferences”-“General”).

Tyvärr finns in get sätt att slå på eller av funktioen för enskilda program.

Men det finns en lösning.
Sparat data för varje program lagras i användarens Library-folder i foldern “Saved Application State”.
För att se folder behöver man öppna Finder och välja “Go” i menyn samtidigt som man trycker ned option (alt).
Raderar man katalogen för ett visst program betyder det att programmet inte kommer att öppnas i med senaste öppna dokumentet per automatik!

Menyn “Go” i kombination med tangenten “option” (alt).

Katalogen “Library::Saved Application Data” där programmens senaste händelser (öppna dokument) sparas.

Detta kan självklart lösas smidigare med ett script.
Bifogat till denna artikel finns ett exempel-script – ändra bara filändelsen till .scpt.
OBS! Kom ihåg att byta ut “username” i filen mot ditt användarnamn!

ExampleScript.scpt

Tags: