Kontrollera den lokala TimeMachine-backupen

Kontrollera den lokala TimeMachine-backupen

OS X 10.7 Lion har en funktion i TimeMachine som tar lokala ögonblicksbilder, “snapshots”, av systemet.

Kommandona nedan kan skrivas in i terminalen för att kontrollera lokala “TimeMachine-snapshots”.


Slå PÅ lokala “snapshots”:  sudo tmutil enablelocal
Slå AV lokala “snapshots”:  sudo tmutil disablelocal
Ta en “snapshot”:     tmutil snapshot

Lokala snapshots sparas under “/Volumes”.

Gör såhär för att hitta dem:
Öppna Finder.
Från menyn välj:
Go > Go to Folder
Skriv in “/Volumes” och tryck “ok”

Tags:
,