Ansible – Automatiserad hantering av IT-infrastruktur

Ansible – Automatiserad hantering av IT-infrastruktur

Vi har nyligen arbetat med att effektivisera hanteringen av IT-infrastruktur genom, bland annat, automatiserad installation och konfiguration av servrar.

Verktyget vi använt heter Ansible – ett  enkelt men kraftfullt  system för automatisering av uppsättning, installation  och konfigurering av servrar.

Genom att skriva enkla “playbooks” kan samma konfiguration appliceras på många servrar på en gång samt användas för att kontrollera (och korrigera) att servrar har rätt konfiguration.

Playbooks kan tyvärr bli ganska långa och komplexa
– så det finns några bra trick som är värda att nämna:

  1. Dela upp konfigurationen i mindre delar – “roller”
  2. Importera instruktioner som upprepas – lägg de i egen yaml-fil
  3. Importera sektioner av instruktioner som inte gäller samtliga konfigurationer
  4. Använd villkor (when) för att avgöra vad som skall exekveras