Domino Web Administrator

Domino Web Administrator

Oss veterligen är det väldigt få som använder Domino Web Administrator.
Det har länge varit känt att det är en osäker lösning för administration av servern.
En av våra första åtgärder efter att ha installerat eller uppgraderat Domino/XWork är att säkerställa att databasen “webadmin.nsf” och tillhörande mall raderas.

Nu meddelar även IBM att de av säkerhetsskäl avråder från att använda “Domino Web Administrator”.
IBM rekommenderar att endast “Domino Administrator”-klienten används för administration, vi håller med!

Läs mer på IBMs hemsida.

Tags:
,