Experttips – Konsolkommando i LS

Experttips – Konsolkommando i LS

Kan man skicka ett konsolkommando via LostusScript? Ja, självklart!
Dessutom är det enkelt.
Exempel:

Dim session As New NotesSession
Dim result As String
Dim consoleCommand As String
Dim serverName As String
serverName = "server01/domain"
consoleCommand = {tell amgr run "mydir\database.nsf" 'agentName'}
result= session.SendConsoleCommand(serverName, consoleCommand)