Månadens experttips – Skapa en tom NotesDocumentCollection

Månadens experttips – Skapa en tom NotesDocumentCollection

Eftersom klassen NotesDocumentCollection saknar metoden “New” så är nedanstående trick användbart.

Metoden nedan är det snabbaste sättet att skapa en tom NotesDocumentCollection.
Det finns andra metoder, men de belastar servern mer och tar längre tid.

Sub Initialize
Dim ns As New NotesSession
Dim db As NotesDatabase
Dim dc As NotesDocumentCollection

Set db = ns.CurrentDatabase
Set dc = db.GetProfileDocCollection("$$EMPTY COLLECTION$$")
End Sub