Månadens Experttips – Skapa starkt eget SSL-certifikat

Månadens Experttips – Skapa starkt eget SSL-certifikat

I Domino kan man skapa egna certifikat för SSL. Det är användbart i t. ex. utvecklingsmiljöer.
Tyvärr är de certifikat som skapas bara 512 bitar , vilket medför problem i bland annat IE8 och IE9 som ofta kräver högre säkerhet.
Dessutom kan det egenskapade certifikatet bara skapas med en giltighetstid på ett (1) år.

Ladda ner videon nedan för att se hur enkelt detta kan ändras genom att lägga till några rader kod i certsrv.nsf.
selfcert.mov

Kodraderna nedan har lagts till i databasen.

CmdArgs=""
CmdArgs = CmdArgs +"ValidDays=7305;"
...
If Password$ > "" Then CmdArgs = CmdArgs & "Password=" & Password$ & ";"
KeySize$ = "2048"
CmdArgs = CmdArgs +"KeySize="+ KeySize$ +";"
Tags:
, ,