nyheter

Indirect files kan användas för att spara tid vid underhållsarbeten på servern. Tjänsterna "fixup", "compact", "updall", "design" och "convert" stödjer indirect files. Det går dessutom att skapa batcher/skript som kör fler underhållsarbeten mot olika "indirect files".
Det går att snabba upp Notes 8.5 standard (eclipse-klienten). Följ bara instruktionen nedan.

Nu finns senaste fix pack för Notes och Domino tillgänglig för nedladdning. Mer info här | Ladda ner...

Server-side JavaScript in XPages körs normalt med aktuell användares rättigheter. Det innebär att användaren måste ha rättigheter att utföra alla operationer som koden utför. Förfarandet skiljer sig från vanliga "WebQueryOpen"- och "WebQuerySave"-agenter, där agenterna körs med signerarens (den som sparat agenten) rättigheter. I fallet med agenterna tillät förfarandet att utvecklaren/administratören begränsade webb-användarens behörighet på servern och i databasen. Skillnaden i beteende kan medföra en del problem för vana Domino-utvecklare och administratörer. Men det finns såklart en lösning. Det nya globala objektet i Domino 8.5.2 "sessionAsSigner" ger koden signerarens behörighet!
Igår uppdaterade IBM LotusLive Notes. LotusLive Notes är IBMs molnbaserade samarbetsverktygstjänst (mail, kalender, chat, mm). I korthet kan sägas att senste versionen är ett stort steg frammåt för tjänsten.

Den 12e januari lamslogs Haiti av en jordbävning med  över 200 000 döda och miljontals människor i nöd som reslutat.  Behovet av hjälp från omvärlden blev genast mycket stort. Colin Cameron på företaget MAXIMUS fick omedelbart en förfrågan om att sätta upp en websida för att...

Nu finns senaste fix pack för Notes och Domino tillgänglig för nedladdning. Mer info här | Ladda ner...

Eftersom klassen NotesDocumentCollection saknar metoden "New" så är nedanstående trick användbart. Metoden nedan är det snabbaste sättet att skapa en tom NotesDocumentCollection. Det finns andra metoder, men de belastar servern mer och tar längre tid.

IBM lanserar snart en Notes Traveller-klient för Android. Klienten är för närvarande i beta-stadie och förväntas komma under Q4 2010. Värt att notera är att endast Android 2.x-enheter kommer kunna använda den nya klienten. Läs mer på Ed Brills blog....

Igår (2010-06-08) meddelade IBM att Lotus Notes Traveller officiellt stöder apples iPad. Installationen är extremt enkel. Efter inloggning skickas konfigurationen till iPad och sedan är det bara att synkronisera mail, kalender och kontakter! Läs mer på Ed Brills blog....