nyheter

Microsoft kommer släppa en ny terminal till Windows som ersätter de tre nuvarande lösningarna  - PowerShell, Kommandotolken samt Windows Subsystem for Linux (WSL). 💻Windows Terminal kommer kunna hantera allt som gick att göra i dessa tre, plus lite till!
Git är ett fantastiskt och gratis open-source-verktyg för versionshantering av kod som fungerar genom distibuerad versionskontroll. Git skapades 2005 av Linus Torvalds som stöd i utvecklingen av Linux. Om du vill testa git, läs tipsen i hela inlägget!
GraphQL är ett ramverk som kopplar databasfrågor till data och ett eget språk för för APIer. GraphQL förenklar avsevärt kodningen av APIer. Det som gör GraphQL så kraftfullt är att det lämnar över kontrollen över datastrukturen till klienten.
Att hyra in konsulter via konsultförmedlare känns ofta som en bra och enkel lösning för företag i behov av kompentens. Men får ni verkligen den kompetens ni betalar för?
Behöver ni flytta eller dela information från ett system till ett annat? Vi har över 20 års erfarenhet av migrering och integrationer i många olika system - exempelvis Excel, mySQL, MS Access och Domino.

Bra kod är enkel att förstå och underhålla. En bra grundregel är att inte upprepa logik eller statiska värden i koden. Det är vad "DRY" (Don't Repeat Yourself) innebär. Blöt kod däremot är "WET" (Write Every Time). Så se till att vara torr när du...

Det korta svaret är såklart ? "Yup"!  ? Men vad är Yup då? Jo - det är en validator och objektbehandlare som är utmärkt att använda ihop med React.
Så vad är Jest och Enzyme - och hur kan de förbättra din kod? ? Jest är ett bibliotek och testramverk för JavaScript som kan testa enkel kod eller React-komponenter. Enzyme är ett annat bibliotek/ramverk som skapar en simulerad DOM för att testa om komponenter rendrerats korrekt.

Vad betyder egentligen idiomet 2>&1 ?
Ett idiom är ett typiskt eller rekommenderat sätt att göra någonting i ett programspråk. ?
Exempelvis ls foo > /dev/null 2>&1