Notes/Domino upgrade pack 1

Notes/Domino upgrade pack 1

IBM har släppt upgrade pack 1 till Notes/Domino.

Upgrade Pack 1 innehåller:

  • Domino XPages Extension Library
  • Ny uppsättning mobil-specifika XPages controls, mm
  • Nya mallar skapade med controls från Extension Library
  • TeamRoom: XPages-gränssnitt för mobila enheter
  • Discussion: Nytt stöd för mobila enheter
  • Domino Access Services: Ny uppsättning JSON-baserade REST services för åtkomst av Domino-data.Tidigare har funktionerna funnits tillgängliga genom XPages Extension Library (ExtLib) från OpenNTF.org. I och med upgrade pack 1 ger IBM full support för dessa utökade funktioner.
Tags: