Admin Tag

Indirect files kan användas för att spara tid vid underhållsarbeten på servern. Tjänsterna "fixup", "compact", "updall", "design" och "convert" stödjer indirect files. Det går dessutom att skapa batcher/skript som kör fler underhållsarbeten mot olika "indirect files".

Igår uppdaterade IBM LotusLive Notes. LotusLive Notes är IBMs molnbaserade samarbetsverktygstjänst (mail, kalender, chat, mm). I korthet kan sägas att senste versionen är ett stort steg frammåt för tjänsten.

IBM Lotus Domino kan konfigureras så att användare som loggat in mot en Active Directory-domän inte behöver logga in igen när de laddar en webb-sida på en Domino server. Detta möjliggörs genom "Simple and Protected GSS-API Negotiation Mechanism" (SPNEGO). Läs mer på IBM Lotus Notes and...

Hur kopierar man filer mellan två servrar? Vanligtvis kan filer kopieras med hjälp av klienten, filsystemet eller admin-klienten. Ibland vill man kunna kopiera filer via konsolen. (Tex: skapa en replika av en databas från "mottagande" server) Det finns en odokumenterad funktion som har fungerat sedan Domino R4 som gör just detta.

IBM erbjuder 25% rabatt på nya licenser. Från och med idag erbjuder IBM 25% rabatt på alla nya Notes- och iNotes-licenser samt 25% rabatt på "reinstatement". Erbjudandet är tidsbegränsat till den 5:e Augusti 2009.