Uppgradering och flytt

Uppgradering och flytt

Vi har flyttat våra servrar till ny datahall, därav avsaknaden av nyheter på sistone.
I samband med flytten har vi även migrerat till ny hårdvara, vilket kommer öka
tillgängligheten och prestandan på hemsidan och våra publika tjänster.