TJÄNSTER

analys

Vi skapar förutsättningar för att genomföra framgångsrika projekt!
development
development

Affärsanalys

 

Affärsanalys kan användas för att uppnå olika mål. Kanske har ni en ny idé som ni vill förverkliga? Eller växer ni och behöver bättre verktyg?

Ofta kan ett nytt IT-system vara lösningen, eller uppdatering och vidareutveckling av en befintlig lösning.

Vi hjälper er att effektivt analysera vad som saknas, vad som kan göras smartare och vad som kanske behöver förändras.

 

Ett välanpassat IT-system blir ett effektivt hjälpmedel i ett företags dagliga arbete.

SKRÄDDARSYTT

Kanske har ert företag vuxit ur lösningen som fungerade jättebra när ni bara var två anställda? Röriga excel-ark, mailkorgen som arkiv och specialfält i ett formulär som egentligen inte alls är anpassat för offert-hantering? Känns det igen?

 

En skräddarsydd lösning kan exempelvis vara ett IT-system med personanpassade gränssnitt beroende av roll.

app update
api

Automatiserat

Många digitala processer kan automatiseras. Det kan handla om att ta emot ordrar digitalt via ett beställningsformulär istället för telefonsamtal, eller skicka automatiska uppdaterings-mail när en systemstatus ändras.

Utifrån processens komplexitet tar vi fram dataflöden, användarflöden och analyserar hur samma it-system kan användas för olika informationsflöden. (Exempelvis kan ett ärendehanteringssystem visa ärenden för en admin, men bara det aktuella ärenden för en anmälare)

Det finns mycket att vinna på att automatisera!

Konkret och tydligt

Behöver ert arbete effektiviseras? Vill ni ge era användare en bättre digital upplevelse? Få fler användare?

Hur ska ni gå till väga och vad behöver förändras?

Inga problem! Vi identifierar, analyserar och visualiserar era behov så att de blir tydliga för alla – då blir det enklare att hitta den bästa lösningen.

maintenance

SÄG HEJ

Hur kan vi hjälpa er?