Java Tag

Web services är väldigt användbara, men hur skapar jag en i Domino? IBM har en bra guide som jag rekommenderar --> Creating your first Web Service provider and consumer in LotusScript and Java. Guiden visar kodexempel i LotusScript och självklart också i Java....