Migrering Tag

Behöver ni flytta eller dela information från ett system till ett annat? Vi har över 20 års erfarenhet av migrering och integrationer i många olika system - exempelvis Excel, mySQL, MS Access och Domino.