XSLT Tag

I ett av våra projekt behövde vi skapa en XML utifrån filstruktur på en server. Strukturen skulle visas med mappar först, i bokstavsordning, och sedan filer i bokstavsordning. Skapandet av XML-filen var enkelt, men frågan var hur vi skulle sortera innehållet. Det var dessutom önskvärt att kunna ändra sorteringsordningen i framtiden.