Åh, nej! Var är mitt viktiga dokument?

Har du någonsin råkat ut för ett datorhaveri? Då vet du hur viktigt det är med en bra backuplösning! Moderna enheter är ofta kopplade till molntjänster som automatiskt säkerhetskopierar visst data, men inte allt – det är därför viktigt att ha en strategi för säkerhetskopiering!Coutesy of Freepik

Vi använder oss av olika backuplösningar för olika ändamål. Krav på redundans, prestanda och känslighet bestämmer hur datat lagras. Exepelvis lagras okänsligt i molnet, medan känsligare data lagras lokalt i det egna nätverket.

Vad behöver säkerhetskopieras?
Allt på din dator behöver inte säkerhetskopieras, men se till att inkludera dokument med stort värde för verksamheten. Det kan exempelvis vara mail, dokumentmallar, ekonomiska underlag, avtal eller bilder. Den bästa backup-lösningen arbetar i bakgrunden utan att du behöver tänka på den. Om din backuplösning kräver att du måste komma ihåg att pluggar in en extern disk så är risken stor att du glömmer ta en säkerhetskopia när du behöver den som mest!

Inbyggd programvara
Både Mac och Windows har inbyggd programvara för backup; ”Time Machine” och ”Backup”. Båda dessa är enkla program och även om Time Machine är ett bra alternativ för lokala backuper så täcker det inte alla behov.

Centraliserad lagring
Ni är säkert flera som behöver dela på dokument och filer. Detta kan lösas med en egen nätverks-lagring (NAS) eller molntjänster som exempelvis Box, Dropbox, Google Drive eller Microsoft OneDrive. Kom bara ihåg att det som lagras i molnet kan hamna i andras händer och att raderade filer raderas för alla användare. Det är därför inte ett bra alternativ till säkerhetskopiering.

NAS
Med en egen nätverksansluten lagringslösning kan ni dela filer mellan varandra och lagra känslig information. En NAS kan även ge era medarbetare tillgång till kontorets nätverk och filer hemifrån via säkert VPN.

Backup-programvaror
Vi har testat olika backup-programvaror och har listat några av dem nedan.

1. IDrive
Windows, Mac, Android, iOS, Linux command line.
Ett program som ofta rankas högt – så även av oss!
IDrive har bra funktioner och vettig prissättning.

+ Snabb
+ Drar lite resurser
+ Backup till lokal disk, närverk eller moln
+ Gott om inställningar, men enkel att konfigurera
+ Bra inställningar för synkning och gränser för användning av bandbredd och CPU
+ Kan skapa komplett disk-image
+ Kan installeras på mobila enheter
– Inte obegränsat utrymme (5TB / 10 TB)

2. Backblaze

Backblaze är en enkel lösning för backup till molnet. Den erbjuder även ”restore-by-mail” – USB-sticka med din krypterade backup som skickas hem till dig med brev. Backblaze är en prisvärd lösning med relativt få inställningsmöjligheter.
+ Billig och lätt att ställa in
+ Obegränsad lagring
+ Generös ”restore by mail”-funktion
– Inget bra stöd för flera datorer
– Saknar några viktiga inställningsmöjligheter för exempelvis rensning av gamla backuper
– Mobil-apparna kunde vara bättre

3. Acronis

Acronis är ett program för disk-kloning med molnlagring.
Det är det mest fullspäckade backup-programmet av de tre listade och inkluderar även antivirus och skydd mot ransomware. Vi tycker att programmet har onödigt många funktioner som tenderar överlappar med befintlig antivirusprogramvara.

+ Backup till lokal disk, närverk eller moln
+ Kan skapa komplett disk-image
+ Skydd mot ransomware
– Ökar tiden det tar att starta datorn
– Tar resurser från datorn
– Kan bli dyr, komplicerad prissättningsmodell
– Fler funktioner än nödvändigt

Det viktigaste är att ha någon form av backup! Det är också viktigt att ha redundans – att datat lagras på fler ställen.
Vi använder oss av en kombination av speglad lagring och flera cloud-lösningar för att skapa redundans.  Känslig information krypteras innan säkerhetskopiering.

Har du frågor kring säkerhetskopiering eller lagring i det egna nätverket? Fråga oss – vi delar gärna med oss av vår kunskap!
Vi har även erfarenhet av storskaliga backuplösningar som t. ex. TSM.