Author: root

Många företag tror att nativa appar är det enda alternativet, men en web-app kan utvecklas snabbare och har dessutom lägre underhållskostnader. Ett alternativ till en vanlig app kan vara en PWA (Progressive Web App), även kallad web-app. Med kortare utvecklingstid, enklare underhåll och lägre kostnader är...

Har du någonsin råkat ut för ett datorhaveri? Då vet du hur viktigt det är med en bra backuplösning! Moderna enheter är ofta kopplade till molntjänster som automatiskt säkerhetskopierar visst data, men inte allt – det är därför viktigt att ha en strategi för säkerhetskopiering!


Vi har använt git dagligen de senaste tre åren och kan rekommendera alla som behöver en stabil versionshanterare att testa just git. ❤ Det är den versionshanteraren som vi tycker fungerar allra bäst.

En webkamera har blivit en naturlig del av skrivbordsuppsättningen för oss 'hemmaarbetare'.
Datorns inbyggda kamera & mikrofon är tyvärr oftast inte så mycket att ha, speciellt inte om man sitter i digitala möten flera gånger per dag.
Det kan vara värt att investera i en bra kamera och framförallt en bra mikrofon/headset.

Att skapa en web service i Domino är enkelt, men kräver lite förberedelser och förkunskaper. Därför har jag delat upp den här genomgången i två delar. I det här exemplet kommer vi skapa en tjänst som kan ta emot enkla meddelanden. I del 1 börjar vi med att bestämma hur anropen mot vår web service skall se ut, detta kommer beskrivas i två filer - .XSD och .WSDL.

IBM Lotus planerar stödja synkronisering med Lotus Notes på iPhone Sedan tidigare har man i iPhone, via webbgränssnitt, kunnat arbeta med e-post, kalender och kontakter i Lotus Notes. I framtiden kommer IBM att stödja realtidsreplikering mellan Notes/Domino och iPhone iochmed att IBM bygger in stöd för Active Sync i Lotus Traveler.