Licenser Tag

Vad är XWork? En ny server från IBM! Servern är baserad på IBM Lotus Domino 8.5.3, MEN har en helt annan licensmodell! Servern är optimerad för XPages och tillåter att upp till fyra applikationer körs inom ramarna för en licens. En applikation anses bestå av en till fyra...

IBM har, i sitt arbete att förenkla licenserna, förändrat Domino Express-licensen. IBM Lotus Domino Express riktar sig till små och medelstora företag som söker en säker, flexibel och lättadministrerad samarbetsplattform. Omfattningen av funktioner i IBM Lotus Domino Express har utökats med nedanstående funktioner. Domino Clustering Extended Access...

IBM erbjuder 25% rabatt på nya licenser. Från och med idag erbjuder IBM 25% rabatt på alla nya Notes- och iNotes-licenser samt 25% rabatt på "reinstatement". Erbjudandet är tidsbegränsat till den 5:e Augusti 2009.