XWork

XWork

Vad är XWork? En ny server från IBM!
Servern är baserad på IBM Lotus Domino 8.5.3, MEN har en helt annan licensmodell!

Servern är optimerad för XPages och tillåter att upp till fyra applikationer körs inom ramarna för en licens.
En applikation anses bestå av en till fyra databaser.
Maximalt antal databaser per licens är med andra ord 16.

Licensen kostar ca. 15.000 SEK per år och inga ytterliggare licenser behövs!

Med andra ord behövs inga PVUs eller CALs!