Linux Tag

Vad betyder egentligen idiomet 2>&1 ?
Ett idiom är ett typiskt eller rekommenderat sätt att göra någonting i ett programspråk. ?
Exempelvis ls foo > /dev/null 2>&1

Om du utvecklar på Windows har du kanske märkt att vissa kommandon i terminalen skiljer sig från dina kollegors som använder Mac? Exempelvis "nvm list" / "nvm ls".  Om du vill att terminalen i Windows ska fungera som Linux/Mac så finns det en lösning! Om du använder Mac så kan du sluta läsa på en gång. ?