Notes Tag

Idag släpptes version 8.5.1 av IBM Lotus Notes och Domino. Den nya releasen innehåller ett flertal förbättringar samt över 1000 bugfixar. Version 8.5.1 stödjer nu synkronisering med iPhone och har utökade funktioner för hantering av skräppost (spam)....

På måndag 2009-Oktober-05 introducerar IBM LotusLive iNotes. LotusLive iNotes är tänkt att konkurrera direkt med Google Apps. Google Apps har på senare tid drabbats av ett flertal omfattande avbrott.

Filmen nedan är en del av IBM:s storsatsning på Lotus Notes i ny reklamkampanj! IBMs tradition till trots riktas kampanjen framförallt till slutanvändare. Reklamkampanjen Lotus Notes kommer köras världen över i 24 månader!...

Vill du ändra Notes eget utseende? Inga problem! Notes är inte begränsat till standardutseendet. Den nya eclipse-baserade klienten i Notes 8 möjliggör gränssnitts-anpassningar till en nivå som gör att man knappt kan se att det är Notes som körs. Nathan Freemans projekt "Bones" är ett bra exempel på vad som kan...

Notes/Domino-projekt är mer produktiva och framgångsrika än andra (.NET, C#, Java) för att: Säkerhet är inbyggt, inte något som måste byggas in Applikationer är kompatibla med framtida versioner, Notes-applikationer går inte sönder vid en uppgradering Notes/Domino möjliggör radikalt snabbare utveckling = mer tid till testning...

Hur öppnar man någon annans mailfil? Hur söker man enklast i Notes? Vi har skrivit mycket om Domino 8.5-servern på sistone, därför tycker vi det är hög tid att ge klienten lite uppmärksamhet. Nedan har vi länkat till demonstrationer som beskriver vanliga handhavanden i den nya klienten.