SSL Tag

I Domino kan man skapa egna certifikat för SSL. Det är användbart i t. ex. utvecklingsmiljöer. Tyvärr är de certifikat som skapas bara 512 bitar , vilket medför problem i bland annat IE8 och IE9 som ofta kräver högre säkerhet. Dessutom kan det egenskapade certifikatet bara skapas med en giltighetstid på ett (1) år.