Uncategorized

XPages har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. Vi på Yoomi har utvecklat lösningar och prototyper i XPages sedan ett tag tillbaka. För den som inte bekantat sig med XPages har Paul Withers på Intec har skrivit ett intressant "white paper" om fördelarna och utmaningarna med XPages.

IBM Lotus Domino kan konfigureras så att användare som loggat in mot en Active Directory-domän inte behöver logga in igen när de laddar en webb-sida på en Domino server. Detta möjliggörs genom "Simple and Protected GSS-API Negotiation Mechanism" (SPNEGO). Läs mer på IBM Lotus Notes and...

Att använda drag-n-drop från en vy i Notes kan vara ett bra sätt att skapa ett intuitivt arbetsflöde. Till exempel kanske man vill flytta dokument mellan olika statuslägen. Som standard fungerar drag-n-drop bara med foldrar, men det finns en enkel lösning.

Att skapa en web service i Domino är enkelt, men kräver lite förberedelser och förkunskaper. Därför har jag delat upp den här genomgången i två delar. I det här exemplet kommer vi skapa en tjänst som kan ta emot enkla meddelanden. I del 1 börjar vi med att bestämma hur anropen mot vår web service skall se ut, detta kommer beskrivas i två filer - .XSD och .WSDL.

Hur kopierar man filer mellan två servrar? Vanligtvis kan filer kopieras med hjälp av klienten, filsystemet eller admin-klienten. Ibland vill man kunna kopiera filer via konsolen. (Tex: skapa en replika av en databas från "mottagande" server) Det finns en odokumenterad funktion som har fungerat sedan Domino R4 som gör just detta.

Idag släpptes version 8.5.1 av IBM Lotus Notes och Domino. Den nya releasen innehåller ett flertal förbättringar samt över 1000 bugfixar. Version 8.5.1 stödjer nu synkronisering med iPhone och har utökade funktioner för hantering av skräppost (spam)....

På måndag 2009-Oktober-05 introducerar IBM LotusLive iNotes. LotusLive iNotes är tänkt att konkurrera direkt med Google Apps. Google Apps har på senare tid drabbats av ett flertal omfattande avbrott.