Månadens Experttips – Drag n Drop

Månadens Experttips – Drag n Drop

Att använda drag-n-drop från en vy i Notes kan vara ett bra sätt att skapa ett intuitivt arbetsflöde.
Till exempel kanske man vill flytta dokument mellan olika statuslägen.

Som standard fungerar drag-n-drop bara med foldrar, men det finns en enkel lösning.

1. Skapa ett frameset och definiera “source”- och “destination”-vyer
Tricket är att lista ut vilka dokument som är markerade i “source”-vyn när användaren gör en drag-n-drop

2. Lägg nedanstående kod i eventet “QueryDragDrop” i “destination”-vyn

Call ws.SetTargetFrame(“SourceFrame”)
‘Här är tricket som löser problemet!
Set uiview = ws.CurrentView
Set DocColl = uiview.Documents

Raden “ws.SetTargetFrame” ändrar referensen till “source”-vyn vilket gör att markerade dokument hittas!

3. När de markerade dokumenten har hämtats kan dessa bearbetas i eventet “PostDragDrop” i “target”-vyn.

Det är allt som behövs!
Nu kan användarna dra och släppa dokument för att ändra status, uppdatera dokument, mm!