Uncategorized

I Domino kan man skapa egna certifikat för SSL. Det är användbart i t. ex. utvecklingsmiljöer. Tyvärr är de certifikat som skapas bara 512 bitar , vilket medför problem i bland annat IE8 och IE9 som ofta kräver högre säkerhet. Dessutom kan det egenskapade certifikatet bara skapas med en giltighetstid på ett (1) år.

I 20 år har IBM varit det företag som beviljats flest patent i USA och innehar i dagsläget över 67 000 patent! För att uppnå detta har IBM investerar ca. 6 miljarder dollar årligen i forskning och utveckling. Detta demonstrerar IBMs hängivenhet till att skapa och leverera...

XPages är det bästa som hänt Notes/Domino sedan version 5 men vissa delar är svåra att hitta dokumentation kring.

Dijit är en sådan del. Dijit är ett widget-ramverk för dojo som tillför en massa trevligt till XPages.
Bland annat kan knappar göras väldigt snygga.

Tyvärr saknas bra dokumentation kring detta, därför har vi samlat lite information här.

VMWare vSphere ESXi är en väldigt smidig lösning för att virtualisera servermiljöer. För att administrera behövs en klient. Är det bara vi som har svårt att hitta VMWare VSphere Client på VMWares hemsida? En snabb sökning avslöjar att det är fler som har svårt att hitta installationen till...

Nya OS X 10.8 (Mountain Lion) har ett "Notification Centre" som visar meddelanden från olika applikationer. Som standard är OS X inställt på att hämta systemuppdateringar automatiskt och när detta sker visas ett meddelande om att uppdateringen kan installeras. I vissa fall kan det vara önskvärt att inte störas av påminnelser, till exempel när man tittar på film.

En allvarlig säkerhetslucka i IE har upptäckts. Microsoft har ännu inte släppt någon programuppdatering som rättar problemet. Påverkade versioner är: Internet Explorer 6 Internet Explorer 7 Internet Explorer 8 Internet Explorer 9 Microsoft  ger nedan råd, som bekräftar sårbarheten. I väntan på programrättning rekommenderar Microsoft följande tillfälliga lösningar: - Installera Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET) - Ändra inställning för säkerhetszon Internet och Lokalt intranät till "Hög" - Inaktivera skript i zonerna Internet och Lokalt intranät - För en utförligare genomgång av de tillfälliga lösningarna se Microsoft Security Advisory (2757760). Vi rekommenderar att du byter webbläsare!

Nu finns senaste fix pack för Notes och Domino tillgänglig för nedladdning. Senaste fixpack och "release notes" hittar du alltid efter länkarna nedan. Mer info här | Ladda ner...

Yoomi AB har tilldelats Soliditets kreditvärdighet AA (dubbel-A). AA (Dubbel-A) är den näst högsta rating aktiebolag kan få. För denna rating krävs en omsättning över 1 miljon och nyckeltal som ligger över branschens genomsnitt. Kreditratingen baseras på officiell information från bland annat Bolagsverket, Skatteverket, SCB, Kronofogdemyndigheten och Lantmäteriverket....

Nu finns senaste fix pack för Notes och Domino tillgänglig för nedladdning. Senaste fixpack och "release notes" hittar du alltid efter länkarna nedan. Mer info här | Ladda ner...