LotusScript Tag

Att använda drag-n-drop från en vy i Notes kan vara ett bra sätt att skapa ett intuitivt arbetsflöde. Till exempel kanske man vill flytta dokument mellan olika statuslägen. Som standard fungerar drag-n-drop bara med foldrar, men det finns en enkel lösning.