Expert Tag

Det finns väl i stort sett inget företag som inte har en app (eller iaf pratat om att utveckla en app). Ett alternativ till en app kan vara en PWA (Progressive Web App). En ofta mer snabbutvecklad och ekonomisk lösning - men inte nödvändigtvis ett sämre alternativ!

Om du utvecklar på Windows har du kanske märkt att vissa kommandon i terminalen skiljer sig från dina kollegors som använder Mac? Exempelvis "nvm list" / "nvm ls".  Om du vill att terminalen i Windows ska fungera som Linux/Mac så finns det en lösning! Om du använder Mac så kan du sluta läsa på en gång. ?

I klassisk Domino-utveckling är URI till en bilaga: [code lang="java"] http(s)://[server]/[application.nsf]/[viewname|0]/[UNID| ViewKey]/$File/[AttachmentName]?Open [/code] Den syntaxen fungerar fortfarande bra på webben, men inte i XPages i Notes-klienten.

I ett av våra projekt behövde vi skapa en XML utifrån filstruktur på en server. Strukturen skulle visas med mappar först, i bokstavsordning, och sedan filer i bokstavsordning. Skapandet av XML-filen var enkelt, men frågan var hur vi skulle sortera innehållet. Det var dessutom önskvärt att kunna ändra sorteringsordningen i framtiden.

Att skapa en web service i Domino är enkelt, men kräver lite förberedelser och förkunskaper. Därför har jag delat upp den här genomgången i två delar. I det här exemplet kommer vi skapa en tjänst som kan ta emot enkla meddelanden. I del 1 börjar vi med att bestämma hur anropen mot vår web service skall se ut, detta kommer beskrivas i två filer - .XSD och .WSDL.

Dojo är en naturlig del av XPages. Konfigurationen för Dojo ligger i ett objekt som heter dojoConfig (kallades tidigare djConfig). Objektet kan innehåller inställningar för Dojo och kan enkelt ändras. Ett exempel: Datumdialoger (dijit.form.DateTextBox) visar veckor med söndag som första dag som...