Web Tag

Det finns väl i stort sett inget företag som inte har en app (eller iaf pratat om att utveckla en app). Ett alternativ till en app kan vara en PWA (Progressive Web App). En ofta mer snabbutvecklad och ekonomisk lösning - men inte nödvändigtvis ett sämre alternativ!

Allt mer av vår tid spenderas på internet. Därför är det ju viktigare än någonsin att hålla internet säkert, det ska vara en plats där vi kan känna oss trygga med att söka/utbyta/lagra information. Vår integritet och säkerhet online är ständigt under hot - men det finns saker du kan göra för att minimera riskerna och hjälpa till att hålla internet säkert för alla!

Vi har för kunds räkning byggt ett lättanvänt, mobilvänligt admin-gränssnitt till deras hemsida. För det här projektet valde vi ramverket Webix. Webix är ett utomordentligt ramverk för snabb utveckling av snygga och lättanvända applikationer. Det är också kompatibelt med bl.a. jQuery och stödjer dataformat som t.ex...

Vi har under året byggt en ny hemsida till Forstena Energi & kontroll. Resultatet ser du här: forstena.se Använda tekniker är HTML5, CSS3, jQuery, responsive webdesign, PHP och MySQL. Sidan innebär inte bara ett nytt modernare "yttre", utan också en felanmälningsservice för företagets kunder med tillhörande admin-gränssnitt för Forstenas personal.

Internet Explorer är som bekant webbutvecklarens mardröm. En hemsida som har fungerat bra i IE8 kan gå sönder fullständigt i IE9. Det finns dock en räddning! Genom att infoga "X-UA-Compatible header" eller metatag enligt nedan. HTTP header: X-UA-Compatible: IE=EmulateIE8 Meta tag (inom html-klamrar): [code lang="html"] <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8"> [/code] Efter att IE8-HTML konverterats för att...

En allvarlig säkerhetslucka i IE har upptäckts. Microsoft har ännu inte släppt någon programuppdatering som rättar problemet. Påverkade versioner är: Internet Explorer 6 Internet Explorer 7 Internet Explorer 8 Internet Explorer 9 Microsoft  ger nedan råd, som bekräftar sårbarheten. I väntan på programrättning rekommenderar Microsoft följande tillfälliga lösningar: - Installera Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET) - Ändra inställning för säkerhetszon Internet och Lokalt intranät till "Hög" - Inaktivera skript i zonerna Internet och Lokalt intranät - För en utförligare genomgång av de tillfälliga lösningarna se Microsoft Security Advisory (2757760). Vi rekommenderar att du byter webbläsare!