Undvik Internet Explorer

Undvik Internet Explorer

En allvarlig säkerhetslucka i IE har upptäckts.

Microsoft har ännu inte släppt någon programuppdatering som rättar problemet.
Påverkade versioner är:
Internet Explorer 6
Internet Explorer 7
Internet Explorer 8
Internet Explorer 9

Microsoft  ger nedan råd, som bekräftar sårbarheten.
I väntan på programrättning rekommenderar Microsoft följande tillfälliga lösningar:

– Installera Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET)
– Ändra inställning för säkerhetszon Internet och Lokalt intranät till “Hög”
– Inaktivera skript i zonerna Internet och Lokalt intranät
– För en utförligare genomgång av de tillfälliga lösningarna se Microsoft Security Advisory (2757760).

Vi rekommenderar att du byter webbläsare!
https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

SvD har också skrivit om säkerhetsluckan
http://www.svd.se/naringsliv/digitalt/tysk-varning-for-internet-explorer_7511278.svd

Tags:
,