XPages Tag

I klassisk Domino-utveckling är URI till en bilaga: [code lang="java"] http(s)://[server]/[application.nsf]/[viewname|0]/[UNID| ViewKey]/$File/[AttachmentName]?Open [/code] Den syntaxen fungerar fortfarande bra på webben, men inte i XPages i Notes-klienten.

Dojo är en naturlig del av XPages. Konfigurationen för Dojo ligger i ett objekt som heter dojoConfig (kallades tidigare djConfig). Objektet kan innehåller inställningar för Dojo och kan enkelt ändras. Ett exempel: Datumdialoger (dijit.form.DateTextBox) visar veckor med söndag som första dag som...

Att importera enskilda javascript-filer till en Domino-databas är enkelt, men ibland behöver man kuna importera ett helt bibliotek med filer (CSS / JS), exempelvis Bootstrap eller JQuery Mobile. Problemet är att sådana bibliotek förlitar sig på en fast, relativ, folder-struktur. Det finns en enkel lösning!

Kan man köra Client Side JavaScript (CSJS) från Server Side JavaScript (SSJS)? Jadå, det går alldeles utmärkt! Skriv bara "view.postScript([CSJS]);" Se SSJS-exemplet nedan. [code lang="java"] //Server-side JavaScript CSJS call view.postScript("try{parent.closeDialog();}catch (e){}"); [/code] ...

Partial refresh är en mycket användbar funktion vid kodning av XPages. Istället för att ladda om hela sidan för att visa en förändring kan delar av sidan uppdateras. Tekniken i bakgrunden är gammal hederlig AJAX. För att ladda om en del av sidan kan till exempel en span eller div laddas om. Ibland vill man kunna ladda om två olika delar av sidan och skicka med ett argument vid uppdateringen. Som tur är kan detta göras ganska enkelt med hjälp av metoden XSP.partialRefreshGet. Ladda ner koden MPR-code.txt

XPages är det bästa som hänt Notes/Domino sedan version 5 men vissa delar är svåra att hitta dokumentation kring.

Dijit är en sådan del. Dijit är ett widget-ramverk för dojo som tillför en massa trevligt till XPages.
Bland annat kan knappar göras väldigt snygga.

Tyvärr saknas bra dokumentation kring detta, därför har vi samlat lite information här.

Vad är XWork? En ny server från IBM! Servern är baserad på IBM Lotus Domino 8.5.3, MEN har en helt annan licensmodell! Servern är optimerad för XPages och tillåter att upp till fyra applikationer körs inom ramarna för en licens. En applikation anses bestå av en till fyra...

Server-side JavaScript in XPages körs normalt med aktuell användares rättigheter. Det innebär att användaren måste ha rättigheter att utföra alla operationer som koden utför. Förfarandet skiljer sig från vanliga "WebQueryOpen"- och "WebQuerySave"-agenter, där agenterna körs med signerarens (den som sparat agenten) rättigheter. I fallet med agenterna tillät förfarandet att utvecklaren/administratören begränsade webb-användarens behörighet på servern och i databasen. Skillnaden i beteende kan medföra en del problem för vana Domino-utvecklare och administratörer. Men det finns såklart en lösning. Det nya globala objektet i Domino 8.5.2 "sessionAsSigner" ger koden signerarens behörighet!