Säkerhet Tag

Local storage, även känt som Web Storage, HTML5 Storage, eller DOM Storage, är ett sätt för webbplatser att  lagra information på din enhet. Informationen som lagras är ibland persistent - den finns kvar efter att du lämnat webbplatsen. Local storage stöds av alla moderna webbläsare, även på mobila enheter och fungerar lite som cookies.

Allt mer av vår tid spenderas på internet. Därför är det ju viktigare än någonsin att hålla internet säkert, det ska vara en plats där vi kan känna oss trygga med att söka/utbyta/lagra information. Vår integritet och säkerhet online är ständigt under hot - men det finns saker du kan göra för att minimera riskerna och hjälpa till att hålla internet säkert för alla!

I sommar kommer webbläsaren Chorme börja visa varningar på alla sidor som saknar kryptering (https). Google vill att så många sajter som möjligt ska använda sig av https. Krypteringen erbjuder ett visst skydd mot avlyssning och manipulation. Därför kommer Chrome från och med juli att börja varna för sajter som använder okrypterad trafik (http).

Den 20e januari var det lösenordsbytardagen, det har väl ingen missat?! Att byta lösenord regelbundet är det inte många som gör frivilligt, därför tvingar många arbetsplatser sina anställda att byta lösenord med jämna mellanrum. Forskning har dock visat att den metoden inte är speciellt effektiv. Ofta behåller användaren samma lösenord med en mindre förändring. abc2017 blir kanske abc2018 - känns det igen? :) Här kommer några tips för säkrare lösenord:

Oss veterligen är det väldigt få som använder Domino Web Administrator. Det har länge varit känt att det är en osäker lösning för administration av servern. En av våra första åtgärder efter att ha installerat eller uppgraderat Domino/XWork är att säkerställa att databasen "webadmin.nsf" och tillhörande mall...

En allvarlig säkerhetslucka i IE har upptäckts. Microsoft har ännu inte släppt någon programuppdatering som rättar problemet. Påverkade versioner är: Internet Explorer 6 Internet Explorer 7 Internet Explorer 8 Internet Explorer 9 Microsoft  ger nedan råd, som bekräftar sårbarheten. I väntan på programrättning rekommenderar Microsoft följande tillfälliga lösningar: - Installera Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET) - Ändra inställning för säkerhetszon Internet och Lokalt intranät till "Hög" - Inaktivera skript i zonerna Internet och Lokalt intranät - För en utförligare genomgång av de tillfälliga lösningarna se Microsoft Security Advisory (2757760). Vi rekommenderar att du byter webbläsare!