Admin Tag

Domino 8.5 erbjuder inte bara många nya funktioner utan även bättre prestanda! En uppgradering från Domino 8.0 till Domino 8.5 minskar signifikant serverns I/O, och ökar därmed prestandan. Minskad I/O innebär minskad läsning/skrivning till disk, och minskad last på CPU.

Hur förvarar ni era id-filer? Var ska man lägga id-filer i Domino efter att man skapat dem? M=E5nga l=E4gger en kopia p=E5 filsystemet eller i domino directory (inte r= ekommenderat). Hur ska man hantera l=F6senorden f=F6r dessa id-filer?

Spara utrymme och öka prestandan Domino 8.5 har en ny funktion för hantering av bifogade filer: DAOS (Domino Attachment and Object Service). DAOS är en av de stora nyhetera i 8.5 och gör stor skillnad då bifogade filer i mail inte behöver lagras dubbelt.