Admin Tag

Domino använder IKEYMAN för hantering av sin keystore. Detta fungerar vanligtvis utan problem. En liten egenhet är dock att IKEYMAN inte hanterar alla typer av PKCS#12. Felmeddelandet nedan tyder på att certifikatet inte kan läsas av IKEYMAN. "An invalid password was provided, the key database has been corrupted or it is of the wrong type. Expected database type: PKCS12"

Oss veterligen är det väldigt få som använder Domino Web Administrator. Det har länge varit känt att det är en osäker lösning för administration av servern. En av våra första åtgärder efter att ha installerat eller uppgraderat Domino/XWork är att säkerställa att databasen "webadmin.nsf" och tillhörande mall...

I Domino kan man skapa egna certifikat för SSL. Det är användbart i t. ex. utvecklingsmiljöer. Tyvärr är de certifikat som skapas bara 512 bitar , vilket medför problem i bland annat IE8 och IE9 som ofta kräver högre säkerhet. Dessutom kan det egenskapade certifikatet bara skapas med en giltighetstid på ett (1) år.

VMWare vSphere ESXi är en väldigt smidig lösning för att virtualisera servermiljöer. För att administrera behövs en klient. Är det bara vi som har svårt att hitta VMWare VSphere Client på VMWares hemsida? En snabb sökning avslöjar att det är fler som har svårt att hitta installationen till...

Nu finns senaste fix pack för Notes och Domino tillgänglig för nedladdning. Senaste fixpack och "release notes" hittar du alltid efter länkarna nedan. Mer info här | Ladda ner...

Nu finns senaste fix pack för Notes och Domino tillgänglig för nedladdning. Senaste fixpack och "release notes" hittar du alltid efter länkarna nedan. Mer info här | Ladda ner...

IBM har släppt upgrade pack 1 till Notes/Domino. Upgrade Pack 1 innehåller: Domino XPages Extension Library Ny uppsättning mobil-specifika XPages controls, mm Nya mallar skapade med controls från Extension Library TeamRoom: XPages-gränssnitt för mobila enheter Discussion: Nytt stöd för mobila enheter Domino Access Services: Ny uppsättning...

Vad är XWork? En ny server från IBM! Servern är baserad på IBM Lotus Domino 8.5.3, MEN har en helt annan licensmodell! Servern är optimerad för XPages och tillåter att upp till fyra applikationer körs inom ramarna för en licens. En applikation anses bestå av en till fyra...