nyheter

IBM Lotus planerar stödja synkronisering med Lotus Notes på iPhone Sedan tidigare har man i iPhone, via webbgränssnitt, kunnat arbeta med e-post, kalender och kontakter i Lotus Notes. I framtiden kommer IBM att stödja realtidsreplikering mellan Notes/Domino och iPhone iochmed att IBM bygger in stöd för Active Sync i Lotus Traveler.