nyheter

VMWare vSphere ESXi är en väldigt smidig lösning för att virtualisera servermiljöer. För att administrera behövs en klient. Är det bara vi som har svårt att hitta VMWare VSphere Client på VMWares hemsida? En snabb sökning avslöjar att det är fler som har svårt att hitta installationen till...

Nya OS X 10.8 (Mountain Lion) har ett "Notification Centre" som visar meddelanden från olika applikationer. Som standard är OS X inställt på att hämta systemuppdateringar automatiskt och när detta sker visas ett meddelande om att uppdateringen kan installeras. I vissa fall kan det vara önskvärt att inte störas av påminnelser, till exempel när man tittar på film.
En allvarlig säkerhetslucka i IE har upptäckts. Microsoft har ännu inte släppt någon programuppdatering som rättar problemet. Påverkade versioner är: Internet Explorer 6 Internet Explorer 7 Internet Explorer 8 Internet Explorer 9 Microsoft  ger nedan råd, som bekräftar sårbarheten. I väntan på programrättning rekommenderar Microsoft följande tillfälliga lösningar: - Installera Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET) - Ändra inställning för säkerhetszon Internet och Lokalt intranät till "Hög" - Inaktivera skript i zonerna Internet och Lokalt intranät - För en utförligare genomgång av de tillfälliga lösningarna se Microsoft Security Advisory (2757760). Vi rekommenderar att du byter webbläsare!

Nu finns senaste fix pack för Notes och Domino tillgänglig för nedladdning. Senaste fixpack och "release notes" hittar du alltid efter länkarna nedan. Mer info här | Ladda ner...

Yoomi AB har tilldelats Soliditets kreditvärdighet AA (dubbel-A). AA (Dubbel-A) är den näst högsta rating aktiebolag kan få. För denna rating krävs en omsättning över 1 miljon och nyckeltal som ligger över branschens genomsnitt. Kreditratingen baseras på officiell information från bland annat Bolagsverket, Skatteverket, SCB, Kronofogdemyndigheten och Lantmäteriverket....

OS X 10.7 Lion har en funktion i TimeMachine som tar lokala ögonblicksbilder, "snapshots", av systemet. Kommandona nedan kan skrivas in i terminalen för att kontrollera lokala "TimeMachine-snapshots".

Nu finns senaste fix pack för Notes och Domino tillgänglig för nedladdning. Senaste fixpack och "release notes" hittar du alltid efter länkarna nedan. Mer info här | Ladda ner...

Spotlight i OS X 10.7 (Lion) har fått några nya funktioner jämfört med 10.6. Nytt är att spotlight nu kan skicka vidare frågan till wikipedia samt att det går att söka på filtyper.
IBM Press har släppt en ny uppföljare till förra årets bok "Mastering XPages". Den nya boken heter "XPages Portable Command Guide"

I år har IBM lagt upp ett videobibliotek med filmer från 2012 års upplaga av Lotusphere. Se filmerna på "IBM Software Channel Video Library"....